INTELLIGENT ASSETMANAGEMENT

Door de introductie van ISO 55001 en het toevoegen van langdurig assetmanagement aan (nieuw-) bouwcontracten, worden bedrijven in de brede bouwsector gestimuleerd om hun assetmanagement te professionaliseren. Het efficiënt uitvoeren van assetmanagement begint bij het verzamelen van goede, relevante informatie over de assets en de staat ervan. Drones zijn bij het verzamelen van die informatie een uitstekend en effectief hulpmiddel. Data die met een drone is verkregen is objectief, nauwkeurig, aantoonbaar en reproduceerbaar. Bovendien is het werken met drones snel en veilig.

iDrones zet drones in als middel voor ‘intelligent assetmanagement’ en biedt drie diensten aan:

INFORMATIE AANVRAGEN
inspectie-icon

INSPECTIES

Een inspectie uitgevoerd door iDrones levert u objectieve data op, die op snelle en veilige wijze is verkregen. Kranen of hoogwerkers zijn bij het inspecteren van bijvoorbeeld viaducten, bruggen of gebouwen lang niet altijd meer nodig; de drone kan inspecties op afstand en volgens vluchtplan uitvoeren. Dit zonder dat bedrijfsprocessen worden onderbroken.

iDrones maakt gebruik van camera’s van hoge kwaliteit, waardoor uw assets zeer nauwkeurig in beeld worden gebracht. Zelfs moeilijk bereikbare plekken zijn gedetailleerd op de beelden terug te zien. De ruwe resultaten zijn direct na de inspectie te bekijken; een uitgebreide rapportage volgt later. De resultaten zijn aantoonbaar en reproduceerbaar. Daarnaast kan de drone met een vaste frequentie, op exact gelijke punten, opnames maken. Hierdoor bent u in staat een efficiënt onderhoudsplan op te stellen voor uw assets.

Meer voorbeelden van inspecties:

  • Inspecties aan telecommasten
  • Inspecties aan windmolens
  • Inspecties aan waterbouwwerken
3d-mapping-icon

3D-MAPPING

Grote infrastructurele werken lenen zich uitstekend voor 3D-mapping. iDrones zet haar drones in om een zeer nauwkeurig 3D-model op te kunnen stellen. De beelden worden samengesteld uit een veelheid aan data, waarbij gebruik wordt gemaakt van ijkpunten (Ground Control Points).

U kunt binnen twee werkdagen beschikken over het definitieve 3D-model. Wilt u optimaal gebruik maken van de voordelen van deze manier van mapping, dan laat u uit frequent opgestelde modellen van eenzelfde werk of locatie het grondverzet berekenen.

Meer mogelijkheden van 3D-mapping:

  • Opstellen van ‘digital terrain model’
  • Meten van veranderingen in rivieren/rivierbeddingen
  • Opname van wegknooppunten en spooremplacement
documentatie-icon

DOCUMENTATIE EN VALIDATIE

Door de projectvoortgang te documenteren en valideren creëert u inzicht en daarmee rust bij de opdrachtgever. Om uw projecthandelingen letterlijk zichtbaar en navolgbaar te maken, voeren onze gecertificeerde piloten regelmatig metingen op dezelfde plekken uit. Op deze wijze wordt er frequent objectieve data aangeleverd en ontstaat een automatisch documentatieproces.

DE IDRONE IN ACTIE

iDrones Model

OVER IDRONES

iDrones zet drones in als middel om assetmanagement te professionaliseren.Ons bedrijf heeft de beschikking over een Aibot X6 V2. Dit type drone heeft een platformstructuur waar verschillende meetinstrumenten, zoals foto-/filmcamera’s, 3D-camera’s en warmtesensoren aan kunnen worden gekoppeld. iDrones gebruikt haar drones voor inspecties, 3D-mapping en documentatie en validatie. De drone wordt bestuurd door een gecertificeerde piloot en is binnen slechts enkele minuten, na aankomst op de vluchtlocatie, gereed voor gebruik. Veiligheid en efficiency staan voorop.

Als u geïnteresseerd bent in inspectie, 3D-mapping of documentatie en validatie met behulp van iDrones, bepalen we samen met u het gewenste resultaat. Aan de hand van dit resultaat stellen we het vluchtplan op en programmeren we de drone om de juiste route te volgen. iDrones verzorgt alle noodzakelijke voorbereidingen, zoals het aanvragen van vergunningen en het doorlopen van gecertificeerde protocollen. Naast het plannen en uitvoeren van de vluchten, bieden wij een gedegen analyse van de data, rapportage en advies. Zodoende werken we samen aan professioneel assetmanagement.